Generalforsamling

Indkaldelse

Generalforsamling i Tango Aarhus,
fredag 17. september kl. 18.00 på Folkestedet, Carl Blochs Gade.

Kære Tango Aarhus medlem
Du indkaldes hermed til generalforsamling fredag d. 17.09.2021 kl.18.00 – i lokale 1.6 på Folkestedet.
En endelig dagsorden samt regnskab vil du kunne se på hjemmesiden 8 dg. før, men den kommer ca. til at ligne nedenstående.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vi byder samtidig på lidt mad (pizza) og noget at drikke, så vi har energi til at fortsætte med practica efterfølgende.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag,
7. Valg af kasserer i lige år.
8. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en 2-årig periode.
9. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en 2-årig periode.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Bestyrelsen består pt. af en formand (Michael) og næstformand (Marie-Louise), en kasserer (Morten) og yderligere to bestyrelsesmedlemmer (Niels Chr. Melsen og Charlotte Mikkelsen).
Michael, Marie-Louise og Morten er på valg. Der er plads til 2  yderligere medlemmer i bestyrelsen som kan bestå af ialt 7 mellemmer samt to supleanter.

Aktuelt for Generalforsamlingen

Regnskab 2019 og budget 2020 (kommer senere…)

Foreningens vedtægter  – HER