Generalforsamling

Indkaldelse

Generalforsamling i Tango Aarhus,
fredag 17. marts kl. 18.00 på Folkestedet, Carl Blochs Gade.

Kære Tango Aarhus medlem
Du inviteres hermed til generalforsamling fredag d. 17.03.2023 kl.18.00 – i lokale 1.6 på Folkestedet.
En endelig dagsorden samt regnskab vil du kunne se på hjemmesiden 8 dage før, men den kommer ca. til at ligne nedenstående.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vi byder samtidig på lidt mad (pizza) og noget at drikke, så vi har energi til at fortsætte med practica efterfølgende.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag,
7. Valg af kasserer i lige år.
8. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en 2-årig periode.
9. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en 2-årig periode.

Marie-Louise og Michael er på valg og er ikke villig til genvalg.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Bestyrelsen består pt. af en formand (Michael) og næstformand (Marie-Louise), en kasserer (Benny) og yderligere to bestyrelsesmedlemmer (Niels Chr. Melsen og Jan Bjørn Pedersen). Suppleanter: Charlotte Mikkelsen og Søren Godiksen (Sidstnævnte ikke villig til genvalg).
Der er plads til yderligere 2 medlemmer i bestyrelsen som kan bestå af i alt 7 medlemmer samt to suppleanter.

Aktuelt for Generalforsamlingen

Regnskab 2022 og budget 2023 –  HER

Foreningens vedtægter  – HER