Nyt koncept “Tango laboratorium 

Vi afprøver fra april et nyt koncept,“Tangolaboratoriet”, hvor vi håber at der er en større pulje af foreningens erfarne dansere, der vil byde ind som værtspar.

Som værtspar står man for at vælge temaet og levere musik. Derudover har man som værtspar kun ansvar for at udfylde ca. de første 15-20 minutter af timen med undervisning. Herefter forestiller vi os at resten af timen eksempelvis kan forløbe med spørgsmål fra deltagerne omkring trin, der driller eller ønskes udforsket sammen. Hvis der ikke er input fra deltagerne til den fælles læring kan værtsparret vælge at lade parrene øve selv resten af tiden. Værterne går så rundt og tilbyder sparring på det som parrene hver især arbejder med.

Det er værtsparret, der faciliterer timen og løbende tager stilling til hvad der skal ske, men det er tænkt som en proces hvor alle byder ind med behov og forslag. Den fælles erfaringsudveksling og læring er i centrum.

Det første Tangolaboratorium bliver fredag den 14. april, hvor det nye medlem i bestyrelsen Søren Pape vil være vært.