Ekstraordinær generalforsamling fredag den 8 okt. kl 19 på folkestedet.

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling

  1. Valg af kasserer
  2. Valg af to suppleanter