Tango Aarhus er med i netværket DanseParaplyen, et nyt netværk for danseforeninger i Aarhus. DanseParaplyen har 20+ danseforeninger som medlemmer.

En af visionerne med DanseParaplyen er at få skabt en danse- og kulturpavillon centralt placeret i byen, som kan skabe en helt ny inspirerende og kreativ platform for fællesskab, sammenhængskraft og aktivitet på tværs af køn, alder, kultur og hvor dansen og amatørkulturen generelt kan blive mere synlig i det Århusianske bybillede.

Se mere på http://www.danseparaplyen.dk

Click here to add your own text