Corona retningslinjer

Forår 2021

Vi håber meget snart at kunne genoptage mini-fredagspractikaen med  fast partner og begrænset deltagerantal, som vi fik afprøvet i november-december. Og så vil nedenstående forholdsregler stadig være gældende:

  • Du danser med fast – på forhånd aftalt – dansepartner
  • Du medbringer selv drikkevarer og snack
  • Der skal altid være mindst 2 meter mellem dansende par
  • Der må maksimalt være 46 personer i det store lokale på Folkestedet og 10 dansende par ad gangen på gulvet
  • Når man holder en dansepause, gælder det almindelige afstandskrav på 1 meter mellem personer.
  • Husk ”hosteetikette” – altså host i dit ærme, ikke i hænderne
  • Hvis du kommer til at hoste i hænderne, så vask hænder og anvend håndsprit efterfølgende
  • Hvis du har anvendt toilettet, slut af med at tage håndsprit på et stykke hånd aftørringspapir og sprit først det indvendige og derefter det udvendige håndtag på døren; smid til sidst papiret i affaldsbeholderen i toiletrummet.