Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde består primært af organisationsudvikling, økonomi, vedtægtsarbejde, afholdelse af generalforsamling samt samarbejde med Sport og Fritid.

Bestyrelsen er valgt på ordinær generalforsamling marts 2018.

BESTYRELSEN ANNO 2018
Formand: 
Michael Ingemann Pedersen
Næstformand: Marie Louise Friis
Kasserer: Morten Steglich-Petersen
Bestyrelsesmedlemmer: Else Najbjerg, Charlotte Mikkelsen og Gitte Frederiksen (kassererassistent)  
Suppleanter: Eugene Weinberger, Jette Petersen 
Revisor: Niels Østergaard
Revisorsuppleant: Jens Bernhard Poulsen

► tangoaarhus@gmail.com kontakt bestyrelsen 
Organisationsplan
Foreningens arrangementer bestyres af tovholdere.

Hvis du gerne vil give dit bidrag som frivillig medhjælper i forbindelse med disse arrangementer kan du kontakte Michael (formand) eller Marie Louise Friis (næstformand)

Fredagspractica: Niels Christian Mehlsen
Tangolabs: Charlotte Mikkelsen
Søndagsmilonga: Alina Nussbaum
Lørdagsmilonga: Else Najbjerg/Jette Petersen
Weekendworkshops og sommerkursus for medlemmer: Else Najbjerg og Jette Petersen
Dans i byrummet: Marie Louise Friis og Charlotte Mikkelsen
Tango i Festugen: Eugene Weinberger
NytårsMilonga: Michael Ingemann
 
DGI-TangoAarhus-sommerkursus uge 27 i 2012, Bryndís og Hany : Jette PetersenOrganisationsplan Tango Aarhus 
 
Bestyrelsen
Organisationsudvikling 
Økonomi
Vedtægter
Generalforsamling
Sport og Fritid
 
Selvstændige arbejdende udvalg med hver en formand, næstformand og en gruppe af frivillige. 
Drop-in practica (planer, aftaler mv.): Elisabeth Wedderkopp
Lørdagsmilonga (planer, aftaler, mv.):
Søndagsmilonga (planer, aftaler, mv.): Eugene Weinberger
Workshop (aftaler, invitationer 1-2 mdr. før afvikling, værtskab): Jette Petersen
Kasserer/sekretær (Conventus, indbetalinger, medlemslister, medlemskort): Preben Raunholt
Dans i byrummet (Festuge, Sommerdans, Dansens dage, Kulturnat, Tangoens dag):
Nytårsbal (orkester, bespisning, lokaler, invitationer 1-2 mdr. før afvikling, samarbejde med Kolding, Ålborg, Odense, organisering mv.) :
Hjemmeside, webmaster: Ulla Grøn
Grafiker, print (flyers, invitationer, årets Gocard): Peter Baatz
Jobbank (samarbejde mellem udvalg og web-master):
CD-kuffert:
DGI-TangoAarhus-sommerkursus uge 27 i 2012, Bryndís og Hany : Jette Petersen
Skriv til webmaster for optagelse af arrangementer på hjemmesiden. Send foto/info/links via kontaktsiden. Opdateret: 23. maj 2018
Lav din egen hjemmeside med mono.net