Generalforsamling 2019Generalforsamling i Tango Aarhus,
fredag d 29. Marts kl. 18.00 
på Folkestedet, Carl Blochs Gade.

Vi byder samtidig på lidt mad og drikke, så vi har energi til at fortsætte med practica efterfølgende.
 
Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag,
7. Valg af kasserer i lige år.
8. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en 2-årig periode.
9. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en 2-årig periode.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt 

Bestyrelsen består pt af en formand (Michael) og næstformand (Marie Louise), en kasserer (Morten) og yderligere tre bestyrelsesmedlemmer (Gitte, Else og Charlotte).
Charlotte er på valg og genopstiller. Gitte og Else forlader bestyrelsen. der skal derfor rekrutteres mindst to gerne tre bestyrelses medlemmer. 


Skriv til webmaster for optagelse af arrangementer på hjemmesiden. Send foto/info/links via kontaktsiden. Opdateret: 08. aug 2018
Lav din egen hjemmeside med mono.net