Generalforsamling 2019Generalforsamling i Tango Aarhus,
fredag d 29. Marts kl. 18.00 
på Folkestedet, Carl Blochs Gade.

Vi byder samtidig på lidt mad og drikke, så vi har energi til at fortsætte med practica efterfølgende, - med Niels Christian og Helene som værter.
 
 
Foreløbig dagsorden:


1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
                 - se vedlagte

4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
                 - se vedlagte

6. Valg af kasserer i lige år.
Bestyrelsen foreslår Morten Steglich-Petersen som fortsat kasserer. Morten blev valgt i 2017.

7. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en 2-årig periode*.
Af de 4 bestyrelses medlemmer, som blev valgt for 2 år siden, genopstiller Else N. og Michael Ingeman. 
Jens og Anja genopstiller ikke.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Eugene J. Weinberger og Jette Petersen blev valgt i 2017

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Niels Østergaard og Jens Bernhard Poulsen som suppleant blev begge valgt i 2017.

10. Eventuelt.
 
 
*iflg vedtægterne består bestyrelsen af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2-4 medlemmer. Bestyrelsen består således af min.5 og max. 7 personer.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Hent en printvenlig udgave her i venstre kolonne. Her er også regnskabet tilgængeligt.
Skriv til webmaster for optagelse af arrangementer på hjemmesiden. Send foto/info/links via kontaktsiden. Opdateret: 08. aug 2018
Lav din egen hjemmeside med mono.net